Homepage hero image

Neon symbol SVG

3 Kasım – 9 Aralık 2023

Dünyanın dört bir yanında insanlar yaşanabilir, adil, iklim dostu bir gelecek için 3 Kasım – 9 Aralık tarihleri arasında bir araya geliyor Sen de yenilenebilir enerjinin fosil yakıtların yerini aldığı, yaşanabilir, adil ve iklim dostu bir dünya için destek ol, güç ver!

YAKININDA BİR ETKİNLİK BUL!


Fosil yakıt şirketlerinin kâr üstüne ne kadar kâr eklediklerini açıklayacakları ay olması nedeniyle özel bir anlam taşıyan Kasım ayında, yaşamı, geleceği, iklimi savunanlar ise mücadeleye güç vermek için bir araya gelecek. Talebimiz net: Fosil yakıtlara verilen destekler yerine iklim dostu bir gelecek için toplulukları önceleyen yenilenebilir enerjiye geçişin hızlanması.


İklim krizine karşı kendimiz ve yeryüzü için daha iyi bir gelecek inşa etmek zorundayız. Umutluyuz çünkü yaşanabilir bir yeryüzü için atılması gereken adımları biliyoruz, umutluyuz çünkü her yerdeyiz.

Bize katıl, değişim dalgasına birlikte güç verelim.

Exxon, Shell, Total ve Chevron'un sadece 2023'ün ilk çeyreğindeki kârları:

Shell'in 2022'deki sadece artan enerji fiyatlarından kaynaklanan ekstra kârı:

Total ve Exxon'un 2022'deki ekstra kârları:

33,2 milyar
ABD doları

22,4 milyar
ABD doları

56 milyar
ABD doları

Bu para, enerjiye ve elektrik şebekesine erişimi olmayan tahmini 55 milyon kırsal haneyi tamamen elektrik bağlanmasını sağlayabilir.Bu para, Birleşik Krallık'ta enerji yoksulluğu çeken TÜM hanelerin bir yıllık açığının 17 kez kapanmasını sağlayabilir.Bu para, Kenya, Uganda ve Tanzanya'daki TÜM hanelere güneş enerjisi bağlanması için gereken paranın dört misli.
People protesting with renewable energy signs

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Güç Ver, 350.org ve dünyanın dört bir yanındaki ortakları tarafından yürütülen bir insiyatiftir. Amacı iklim krizini derinleştiren fosil yakıt endüstrisine karşı sesi yükseltmek ve başta yenilenebilir enerji olmak üzere iklim çözümleri etrafında ortak talebimizi göstermek. Yenilenebilir enerji sistemlerine hızlı ve adil bir şekilde geçmeyi mümkün kılacak araçlara, teknolojiye ve kaynaklara sahip olduğumuz inancıyla düzenlenen bu etkinlik günü herkese açık.
3-4 Kasım tarihleri, fosil yakıt şirketleri bir sonraki çeyrek dönem için kârlarını açıklayacaklarlar. Ayrıca dünya liderleri Kasım sonunda bir sonraki BM küresel iklim görüşmelerinde (COP28) bir araya gelecekler. Bu sebeple, karar alıcılardan iklim çözümlerini daha yüksek sesle talep etmek için bu tarihleri önemli bir eşik olarak görüyoruz.

Dünyanın neresinde olursak olalım, iklim krizinin ve hayat pahalılığının etkileriyle karşı karşıyayız. Buna rağmen fosil yakıt endüstrisi, aşırı kârlarını korumak için iklim alanında gerçek çözüme yönelik adımların atılmasını engellemeye devam ediyor. Bu sebeple fosil yakıt şirketlerinin yeryüzünü sömürerek bunca zamandır elde ettikleri paranın iklim ve topluluk dostu çözümlere kaydırılmasını istiyoruz.

Küresel fosil yakıt şirketleri hakkında bazı gerçekler:

  • Total ve Exxon Mobil, 2022 yılında 56 milyar ABD doları fazla kâr elde ettiklerini açıkladı. Bu para, Kenya, Uganda ve Tanzanya’daki TÜM hanelere güneş enerjisi bağlanması için gereken paranın dört misli.
  • “Sosyal sorumluluk”, “sürdürülebilirlik” maskesi ardına saklanan petrol ve gaz şirketleri yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulması önündeki en büyük engel. Bu şirketler 2022 yılında 4,144 trilyon (evet, trilyon) ABD doları gibi rekor bir net gelire ulaştı.
    Buna rağmen, bu şirketlerin 2022’de güneş ve rüzgara yaptıkları yatırım sadece %0,0019 oranında.
  • Oysa yenilenebilir enerji projelerine harcanan her bir dolarlık teşvik, fosil yakıt projelerine yapılan yatırımlara kıyasla dolar başına neredeyse üç kat daha fazla istihdam yaratıyor. İşte gerçek adil geçiş budur!

Fosil yakıtlardan elde edilen devasa kârları vergilendirirsek ya da yatırımları, sübvansiyonları güneş ve rüzgar alanlarına yönlendirirsek, adil bir temele dayanan yenilenebilir enerji sistemlerine hızlı geçilmesini imkanlı kılacak kaynaklara sahip olabiliriz. İklim kriziyle başa çıkmak için gereken araçlara, teknolojiye ve kaynaklara sahibiz. Kömür, petrol ve gaz şirketlerinin adil ve yenilenebilir enerji sistemlerine geçilmesini engellemeye devam etmesine izin vermeleliyiz! Kasım ayında enerji dönüşümüne birlikte güç verelim!
Yeryüzünü ve dolayısıyla toplulukları gözeten bir gelecek yaratmak elimizde. Birlikte atacağımız adımlar iklim adaletine giden yolda ilerlememize yardımcı olacak.

Bize katıl!

Taleplerimiz basit:

  1. Krizi etkilerini tazmin et – İklim krizinin baş faili fosil yakıtlar krizin sorumluluğunu üstlenmeli: Fosil yakıt şirketlerinin devasa kârları iklim çözümlerine kaydırılmalı. Kömür, petrol ve ga şirketlerine verilen teşvikler ve krediler sonlandırılmalı. Bunun yerine, adil bir temele dayanan yenilenebilir enerji girişimleri finanse edilmeli ve desteklenmeli.
  2. Güç Ver – Toplulukları gözeten yenilenebilir enerjiyi ve iklim çözümlerini finanse etmek için gereken kaynakların sağlanması: Yerel, ulusal ve küresel ölçeklerde mümkün olan tüm finansal mekanizmalar yenilenebilir enerjilere yönlendirilmeli. Bu kaynaklar, iklim krizinin ölçeğine ve aciliyetine karşılık gelecek bir seviyede olmalı ve bu kaynaklar küresel olarak adil bir şekilde dağıtılmalıdır.

Yenilenebilir enerjilere dayanan, adil ve herkes için erişilebilir, yaşanabilir bir gelecek istiyoruz. Çözüm de gayet açık: Parayı yenilenebilir enerji sistemlerine ve iklim çözümlerine kaydırmak.

Bizler iklim krizinin etkilerine ve yüksek enerji faturalarına katlanırken, fosil yakıt şirketleri her zamankinden daha fazla zenginleşiyor. BP, Shell, ExxonMobil, Equinor ve Total gibi enerji devleri sürekli rekor kârlar elde ederek zengin hissedarlarını ve CEO’larını daha da zenginleştirirken dünyayı daha da eşitsiz hale getiriyor. Yenilenebilir enerji altyapısını, iklim krizinin ölçeğini karşılayabilecek hızda inşa edemiyoruz. Ayrıca ülkeler bu krizlere yanıt vermek için sınırlar ötesinde birlikte etkin bir şekilde çalışmıyor.

Bize katıl! Katılmak için buradan kaydolabilirsin.

Bulunduğun yerde bir etkinlik varsa katılabilir veya kendin bir etkinlik düzenleyebilirsin. Bizden haberdar olmak için buradan kaydol.

Etkinlik düzenlemek için [email protected] adresine e-posta gönderebilirsin.
İklim hareketi 30 Kasım’da COP28’e yani Dubai’de başlayacak olan Birleşmiş Milletler’in bir sonraki küresel iklim görüşmelerine hazırlanırken önümüzdeki aylarda hareketlilik artacak. Güç Ver etkinlikleri öncesinde de bir araya gelmemizi sağlayan çeşitli atölyeler, film gösterimleri, paneller, yaratıcı etkinlikler düzenlenecek. Etkinlik takvimi açıkladığında bizden haberdar olmak için kayıt olmayı unutma!


FacebookTwitter