Homepage hero image

Neon symbol SVG

3-4 Kasım 2023

Dünyanın dört bir yanında insanlar küresel yenilenebilir enerji devrimine güç vermek için bir araya gelecek. Parayı ve siyasi gücü fosil yakıt şirketlerinden uzaklaştırıp, herkes için temiz ve eşit bir geleceğe doğru kaydıralım!

Harekete Geçmek İçin Kaydolun

3-4 Kasım tarihlerinde, fosil yakıt şirketleri milyar dolarlık müstehcen kârlarına yenilerini eklediklerini ilan ederken, temiz ve adil yenilenebilir enerjiye dayalı bir dünyanın mümkün olmaktan öte, bizim gerçek kılabileceğimiz bir şey olduğunu göstermek amacıyla sokaklara çıkacağız.

Her kıtada, büyük şehirlerde ve küçük adalarda, küresel ölçekte bir yenilenebilir enerji devriminin artık gerçekleştirilebilir olduğunu göstermek için harekete geçeceğiz. Petrol endüstrisinin açgözlülüğünü teşhir edeceğiz, güneş ile rüzgâr gücüne dayalı adil bir geleceği finanse etmek için gereken parayı ve gücü geri alacağız.

Öfkeli olduğumuz için sokaklara çıkıyoruz. Ama aynı zamanda umutlu olduğumuz için,and öfkemizle umudumuzu direnmek, kendimiz ve gezegenimiz için daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla kullanmaya kararlı olduğumuz için sokaklara çıkıyoruz.

Bize katılın ve bu değişim dalgasına güç vermeye yardımcı olun!

Exxon, Shell, Total ve Chevron'un sadece 2023'ün ilk çeyreğindeki kârları:

Shell'in 2022'deki sadece artan enerji fiyatlarından kaynaklanan ekstra kârı:

Total ve Exxon'un 2022'deki ekstra kârları:

33,2 milyar
USD

22,4 milyar
USD

56 milyar
USD

Bu para, enerjiye ve elektrik şebekesine erişimi olmayan tahmini 55 milyon kırsal haneyi tamamen elektrik bağlanmasını sağlayabilir.Bu para, Birleşik Krallık'ta enerji yoksulluğu çeken TÜM hanelerin bir yıllık açığının 17 kez! kapanmasını sağlayabilir.Bu para, Kenya, Uganda ve Tanzanya'daki TÜM hanelere güneş enerjisi bağlanması için gereken paranın dört mislidir.
People protesting with renewable energy signs

Daha Fazla Bilgi Edinmek İçin

Güç Ver, 350.org ve dünyanın dört bir yanındaki ortakları tarafından yürütülen bir insiyatiftir. İklimi yok eden fosil yakıt endüstrisine karşı mücadelede direniş araçları olarak insanların gücünü ve yenilenebilir enerji çözümlerini öne çıkarmak amacıyla yerel hareketlerle, gruplarla ve topluluklarla güçlerimizi birleştiriyoruz.Yenilenebilir enerji sistemlerine hızlı ve adil bir şekilde geçmeyi mümkün kılacak araçlara, teknolojiye ve kaynaklara sahip olduğumuz inancıyla yolumuzda ilerliyoruz: Sadece bu araçların ve kaynakların doğru bir şekilde yönlendirilmesi gerekiyor: fosil yakıtlardan uzağa ve topluluk merkezli yenilenebilir projelere doğru.
3-4 Kasım tarihlerinde, fosil yakıt şirketleri bir sonraki çeyrek dönem için kârlarını açıklayacakları zaman ve liderlerimiz bir sonraki BM küresel iklim görüşmelerinde (COP28) bir araya gelmeden hemen önce, dünyanın dört bir yanındaki insanlar, hükümetlerimizden parasal kaynakları ve siyasi gücü topluluk merkezli yenilenebilir enerji projelerine kaydırmalarını talep etmek için eylemler düzenleyecek. Dünyanın neresinde olursak olalım, iklim krizinin ve hayat pahalılığının etkileriyle karşı karşıyayız. Buna rağmen fosil yakıt endüstrisi, müstehcen kârlarını korumak için iklim alanında gerçek çözüme yönelik adımların atılmasını engellemeye devam ediyor. Bu çok saçma! Kızgınız, öfkeliyiz ama aynı zamanda değişimin gerçekleşebileceği koşulların hazır olduğuna dair umutluyuz. İşte sizin bize katılmaya ikna olmanıza yardımcı olabilecek bazı gerçekler:

  • Total ve Exxon Mobil, 2022 yılında 56 milyar ABD doları ekstra kâr elde ettiklerini açıkladı. Bu para, Kenya, Uganda ve Tanzanya’daki TÜM hanelere güneş enerjisi bağlanması için gereken paranın dört mislidir.
  • Bu sizin için yeni bir haber olmayabilir, ancak, temiz enerjilere geçiş petrol ve gaz şirketleri tarafından gerçekleştirilmeyecek. Bu şirketler 2022 yılında 4,144 trilyon (evet, trilyon) ABD doları gibi rekor bir net gelire ulaştı. Buna rağmen, bu şirketlerin 2022’de güneş ve rüzgara yaptıkları yatırım sadece %0,0019 oranında.
  • Temiz enerji projelerine harcanan her bir dolarlık teşvik, fosil yakıt projelerine yapılan yatırımlara kıyasla dolar başına neredeyse üç kat daha fazla istihdam yaratıyor. İşte gerçek adil geçiş budur!

Fosil yakıtlardan elde edilen kârlar çok saçma bir seviyede. Bu kârları vergilendirirsek ya da yatırımları ve sübvansiyonları güneş ve rüzgar alanlarına yönlendirirsek, adil bir temele dayanan yenilenebilir enerji sistemlerine hızlı geçilmesini imkanlı kılacak kaynaklara sahip olacağız. İklim kriziyle başa çıkmak için gereken araçlara, teknolojiye ve kaynaklara sahibiz. Kömür, petrol ve gaz şirketlerinin adil ve yenilenebilir enerji sistemlerine geçilmesini engellemeye devam etmesine izin veremeyiz! Bu Kasım ayında, enerji dönüşümüne güç vermek için yüz yüze ve çevrim içi ortamda bir araya geleceğiz!

Gerçekleşmesini istediğimiz değişime ulaşmak için dünyanın dört bir yanında birlikte çalışmamız gerekiyor: deneyimli aktivistler ve yeni katılanlar, işçiler ve sendikalar, geleneksel topluluklar, hepimiz. Bir araya gelmemizin ve gücümüzü göstermenin zamanı.

Bu sadece başlangıç. İnsan, sorumluluk ve adalet odaklı bir geleceği yaratmak elimizde. Atacağımız adımlar iklim adaletine giden yolda ilerlememize yardımcı olacak. Kasım ayında, artık gerçekleştirebileceğimiz kadar bize yakın olan yenilenebilir enerji geleceğini hayal etmek ve bunun için mücadele etmek amacıyla dünyanın dört bir yanındaki topluluklara katılın!

Bize katılın!

Taleplerimiz basit:

  1. Bedeli Öde – Bedeli fosil yakıt şirketlerinin ödemesinin sağlanması: Fosil yakıt şirketlerinin gayrimeşru kârlarını geri almalıyız. İlk olarak, hükümetlerimiz bu şirketlerin haksız kazançlarına vergi koymalı, kömür, petrol ve gaz şirketlerine verilen sübvansiyonları, yatırımları ve kredileri durdurmalıdır. Hükümetlerimiz bunun yerine, adil bir temele dayanan yenilenebilir enerji girişimlerini finanse etmeli ve desteklemelidirler.
  2. Güç Ver – Yenilenebilir enerjileri finanse etmek için gereken kaynakların sağlanması: Hükümetler, yerel, ulusal ve küresel ölçeklerde mümkün olan tüm finansal mekanizmalar üzerinden mali kaynakları yenilenebilir enerjilere yönlendirmelidir. Bu kaynaklar, iklim krizinin ölçeğine ve aciliyetine karşılık gelecek bir seviyede olmalı ve fonların küresel olarak adil bir şekilde dağıtılması sağlanmalıdır.

Yenilenebilir enerjilere dayanan, adil ve herkes için erişilebilir, yaşanabilir bir gelecek istiyoruz. Çözüm de gayet açık: parayı şu anda bulunduğu yerden -fosil yakıt endüstrisinin müstehcen kârlarından- almak ve adil bir temele dayanan yenilenebilir enerji sistemlerine kaydırmak. Ancak fosil yakıt endüstrisinin parasını almak yetmez: bu şirketlerin yolumuzdan çekilmesini istiyoruz. Hükümetlerimizin, Büyük Petrol’ün enerji alanında geleceği dayatmasını engellemek için mümkün olan her türlü adımı atmasını istiyoruz.

Bizler iklim krizinin etkilerine ve yüksek enerji faturalarına katlanırken, fosil yakıt şirketleri her zamankinden daha fazla zenginleşiyor. BP, Shell, ExxonMobil, Equinor ve Total gibi enerji devleri sürekli rekor kârlar elde ederek zengin hissedarlarını ve CEO’larını daha da zenginleştirirken dünyayı daha da eşitsiz hale getiriyor. Yenilenebilir enerji altyapısını, iklim ve eşitsizlik krizlerinin ölçeğini karşılayabilecek hızda inşa edemiyoruz. Ayrıca ülkeler bu krizlere yanıt vermek için sınırlar ötesinde birlikte etkin bir şekilde çalışmıyor.

Bugüne kadar fosil yakıt endüstrisini desteklemiş olan hükümetler, başvurulabilecek tüm finansal mekanizmalar üzerinden fosil yakıt şirketlerinin kârlarını hedef almalıdır: vergiler koymak, sübvansiyonları durdurmak, doğrudan yatırımları ve kredileri sonlandırmak. Hükümetler bu fonları hem yerel hem de ulusal ölçekte yenilenebilir enerjiyi desteklemek üzere yeniden yönlendirmeli ve bu fonların eşit bir şekilde dağıtılması için uluslararası bir eylem planı oluşturmalıdırlar. Bu sayede iklim krizine en az katkıda bulunmuş olsa da bu krizden en çok etkilenen ve en kırılgan durumdaki ülkeler, krize uyum sağlamak, daha temiz ve daha dirençli enerji sistemlerine geçiş yapmak için gerekli kaynaklara sahip olacaktır.

Bize katılın! Katılmak için buradan kaydolabilirsiniz.

Avustralya’da güneş enerjisine güç vermek için kömürün gücünü kesmekten, Brezilya’da Petrobras’tan olumsuz etkilenen topluluklar için adalet ve enerjiye erişim talep etmeye, Avrupa ve Afrika’da Total gibi fosil yakıt şirketlerinin aç gözlülüğünü teşhir etmeye, dünya çapında vizyonumuzu ortaya koymak için kamusal alanları geri almaya kadar, bulunduğunuz her yerde düzenlenen etkinliklere katılabilir veya kendiniz bir etkinlik düzenleyebilirsiniz.Dünyanın dört bir yanında onlarca heyecan verici eylem gerçekleşecek. Siz de hem şahsen hem de çevrim içi ortamdan bu eylemlere katılabilir veya kendi Güç Ver etkinliğinizi düzenleyebilirsiniz. Öne çıkan eylemlerimizin nerede yapılacağına dair bilgiler ile dünyanın herhangi bir yerinde eylem düzenlemek isteyen gönüllüleri ve grupları destekleyecek organizasyon rehberleri önümüzdeki birkaç hafta içinde yayınlanacak. Nasıl dahil olabileceğinizi öğrenmenin en iyi yolu katılmak için buradan kaydolmaktır!

Etkinlik kaydı ile eylemlere ve etkinliklere dair bir harita yakında hazırlanıp sunulacak! Daha fazla bilgi ve kaynak konusunda bizden haber almak için burada kaydolun ve ne şekilde dahil olmak istediğinizi bize iletmek için kısa katılımcı anketini doldurun. Ayrıca plan yapmaya ve arkadaşlarınıza, ailenize ve aktivist arkadaşlarınıza duyuruda buunmaya başlayabilirsiniz!
İklim hareketi 30 Kasım’da COP28’e yani Dubai’de başlayacak olan Birleşmiş Milletler’in bir sonraki küresel iklim görüşmelerine hazırlanırken önümüzdeki aylarda hareketlilik artacak. İnsanlar, fosil yakıt endüstrisinin iklim krizini beslemedeki kötü rolüne dikkat çekmek ve hem bu endüstrinin yaptıklarının bedelini ödemesini, hem de hepimizin hak ettiği temiz ve eşit bir geleceği talep etmek üzere çeşitli zamanlarda bir araya gelecek.Eylül ayında gerçekleşecek olan Fosil Yakıtlara Son seferberliği ve Kirletenler Ödetelim Eylem Günü’nü düzenleyen ortaklarımızla çabalarımızı birleştiriyoruz. Bu eylemlerde, tüm fosil yakıtların kullanımına hızla son verilmesini, en yüksek emisyonlara sahip ülke ve şirketlerin tarihsel borçlarından sorumlu tutularak, iklim krizinden en çok etkilenen ülke ve topluluklarda iklim krizinin neden olduğu kayıp ve zararları ödemelerini talep edeceğiz.Fosil yakıt endüstrisinin gücünü beraber kesmek için birleştik, Kasım ayında adil bir temele dayanan yenilenebilir enerjilere güç vereceğiz! Hükümetlerin fosil yakıt endüstrisinin gayrimeşru kârlarını hedef almaya yönelik taahhüt vermesini ve yenilenebilir enerjiye adil bir geçişi finanse etmek için bu kaynakları eşit bir şekilde yeniden dağıtmasını istiyoruz.COP28’de, fosil yakıt kullanımının derhal durdurulması ve 1,5 C’lik ısınma limitine uyumlu kalınacak şekilde 2030’dan itibaren yılda 1,5 Terawatt’lık (TW) yenilenebilir enerji kapasitesi kurulması için net ve gerçek adımlar atılmasına ihtiyacımız var. Bunu gerçekleştirmek için gerekli araçlara, teknolojiye ve paraya sahibiz – bu konuda tek eksiğimiz siyasi iradedir. Hükümetler üzerinde baskı oluşturmak ve yenilenebilir enerji devrimine güç vermek amacıyla bize katılın!


FacebookTwitter